Naime, na dnevnom redu današnje sjednice Vlade naći će se, između ostalog, prijedlog o davanju saglasnosti za prijem u radni odnos 21 radnika u J.U. Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo na određeno vrijeme do jedne godine.

Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo izrazila je potrebu za popunu 11 upražnjenih radnih mjesta na neodređeno vrijeme. Na neodređeno vrijeme bi trebala biti zaposlena i tri radnika u Javnoj ustanovi Terapijska zajednica – Kampus Kantona Sarajevo.

Pred ministrima u Vladi KS je i Prijedlog odluke o davanju saglasnosti KJKP RAD d.o.o. Sarajevo za raspisivanje javnog konkursa za prijem u radni odnos tri radnika na neodređeno vrijeme, dok bi se trebao raspisati i konkurs za prijem pet uposlenika u KJKP Toplane Sarajevo, također na neodređeno vrijeme.

Ministarstvo privrede na čelu sa ministrom Draškom Jeličićem, sudeći prema današnjem dnevnom redu prijedloga odluke, ima upražnjena tri radna mjesta, za koja bi uskoro, ukoliko vlada da "zeleno svjetlo", trebao biti raspisan konkurs.

Javna ustanova "Djeca Sarajeva" Sarajevo za novootvoreni vrtić Razigrani dani trebat će osam radnika, dok će Vlada danas odlučivati i o davanju saglasnosti za zapošljavanje jednog radnika u u Javnoj ustanovi "Fond Memorijala Kantona Sarajevo".