Federalno ministarstvo okoliša i turizma sklopit će ugovor o namjenskom prijenosu novca na transakcijski račun Nacionalnog parka, koje je dužno utrošiti ih u skladu s Planom i programom koji je usvojilo Federalno ministarstvo.