Izvještaji o nabavkama svih institucija koji su stigli na Vladu FBiH, kao i i oni iz Federalne uprave civilne zaštite, primljeni su k znanju. Konstatovano je da je sav materijal o nabavkama kojim je raspolagala Vlada predat Tužilaštvu BiH koje vodi istragu. 

Informacija sa dokumentacijom o nabavkama bit će proslijeđena u oba doma Federalnog parlamenta, a materijali o javnim nabavkama bit će postavljeni i na web stranicu Federalne vlade. 

Vlada je zadužila Mustafu Kadribegovića, koji mijenja suspendovanog direktora Federalne uprave civilne zaštite, da u pisanoj formi odgovori na sva pitanja koja su imali ministri danas na sjednici Vlade FBiH, kao i da u pisanoj formi odgovori na pitanja federalnih parlamentaraca. 

U vezi s nabavkama na Vladi je konstantovano i to da je Vlada FBiH dala prethodne saglasnosti za nabavke Federalnom štabu civilne zaštite te da je Federalni štab donosio odluke o nabavkama, tačnije ovlastio Federalnu upravu civilne zaštite da izvrši nabavke. 

VEZANI TEKST - Izvještaj FUCZ: Kako je Solak potrošio 23 miliona maraka

Vlada je zadužila Federalno pravobranilaštvo da preispita sporni ugovor između Federalne uprave civilne zaštite i firme FH Srebrena malina o nabavci respiratora iz Kine, a u okviru toga i da preispita i mogućnost poništavanja ugovora. 

Ministar zdravstva Vjekoslav Mandić upoznao je Vladu s tim da pandemija još traje te da su kliničkim centrima i bolnicama i dalje potrebni respiratori. Međutim, donesena je i odluka da se Federalnom štabu civilne zaštite na čelu sa ministricom finasija Jelkom Milićević naloži da stave van snage odluku o raspodjeli spornih respiratora nabavljenih iz Kine.