Riječ je o dodjeli subvencija za drugi kvartal ove godine, koji je obuhvatio period od 1. septembra do 12. decembra.

Ovaj izbor izvršen je nakon provedenog Javnog poziva po Programu utroška sredstava tekućih transfera pojedincima, a koji je bio otvoren od 3. juna do 12. decembra ove godine, odnosno do utroška raspoloživih finansijskih sredstava.

Podsjetimo, namjena Programa koji je Federalna vlada usvojila 19. maja ove godine je subvencioniranje kupovine novih automobila registriranih u FBiH, koji imaju isključivo električni pogon (električni automobili) i automobila koja uz motor sa unutrašnjim sagorijevanjem pokreće i električni pogon (hibridni automobili), u ovoj godini.

Inače, za prvi kvartal, odnosno period od 3. juna do 31. augusta ove godine, uslove za dobivanje ovih poticaja ostvarila su 33 korisnika, za što je Vlada FBiH ranije odobrila 175.000 KM.

Kako je današnju odluku obrazložilo Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, Komisija za selekciju prijava konstatovala je da su za drugi kvartal na Javni poziv pristigla ukupno 34 zahtjeva, od kojih dva nisu zadovoljila kriterije iz Programa i Javnog poziva.

Visina iznosa koji se dodjeljuje za električne automobile je 10.000 KM, a za hibridne električne “plug-in” i hibridne "full hybrid" automobile 5.000 KM. Današnjom odlukom koja se odnosi na drugi kvartal, po 5.000 KM odobreno je za 27 izabranih korisnika za kupovinu “plug-in” i "full hybrid" automobila, a po 10.000 KM za pet njih koji su aplicirali za električne automobile.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će sa korisnicima sklopiti ugovore o dodjeli poticaja, sa definisanim pravima i obavezama. Nakon zaključenih ugovora sredstva će se uplatiti na račun korisnika. Za realizaciju ove odluke zadužena su federalna ministarstva energije, rudarstva i industrije, te finansija, svako u okviru svoje nadležnosti.

Odluka će biti objavljena u Službenim novinama Federacije, a lista korisnika koja je sastavni dio Odluke, na web stranici Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.