Također, prethodnu saglasnost dala je i za imenovanje Hamida Bahte za vršioca ove dužnosti do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca.

Za učešće u radu i odlučivanju na skupštinama privrednih društava danas su opunomoćeni Goran Buhač (JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo) i Amadeo Mandić (JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo), saopćila je Vlada FBiH.