Vlada FBiH usvojila je informaciju Federalnog ministarstva trgovine o učinku podrške udruženjima potrošača u Federaciji BiH u 2018. godini. Kako je navedeno, osnovni cilj politike zaštite potrošača je stalno poboljšanje kvaliteta života građana BiH, zaštita zdravlja i sigurnosti potrošača i njihovih ekonomskih interesa.

Federalno ministarstvo trgovine je, najvećim dijelom, ostvarilo planirane ciljeve i zadatke iz Programa rada za 2018. godinu, u okviru raspoloživih sredstava za podršku radu udruženja. Za ostvarenje programskih ciljeva u 2018. godini ovo ministarstvo je u Budžetu Federacije BiH osiguralo 70.000 KM.

Udruženja su pružala pomoć potrošačima u lokalnoj zajednici posredovanjem u rješavanju problema između potrošača i trgovaca, davanjem savjeta potrošačima o načinu rješavanja problema kao i podnošenjem prijava nadležnim inspekcijama u slučajevima kada određene sporove nisu mogli riješiti na zadovoljavajući način.

Najviše pritužbi potrošača udruženja su dobila za sektor komunalnih usluga. Kao najveći problem potrošača u lokalnoj zajednici identifikovano je snabdijevanje građana toplotnom energijom i vodom, a pritužbe se odnose na neurednu isporuku, netransparentno utvrđivanje cijene i visoke račune, te neuvažavanje reklamacija po tim računima.

Što se tiče pritužbi u komercijalnom sektoru, i dalje je problem predstavlja nepoštivanje odredaba Zakona o zaštiti potrošača koje se odnose na pravo njihovog izbora u slučajevima reklamacije neispravnog proizvoda.