Podžić je, sumirajući godinu koja je na izmaku, rekao da je 2021. počela naporom OSBiH na inženjerijskom uređenju kampa "Lipa" pored Bihaća, kada je spriječena eskalacija humanitarne krize u BiH.

- Zahvaljujući našim partnerima i prijateljima, godinu možemo i završiti s dobrim vijestima jer je Vijeće evropskog fonda za mir jednoglasno odobrilo donaciju od deset miliona eura za nabavku opreme, motornih vozila za deminiranje i medicinsku podršku našem deminerskom bataljonu - pojasnio je Podžić.

Podsjetio je da su u ovoj godini, bez incidenata, okončali sedmogodišnje učešće u NATO-ovoj mirovnoj misiji "Odlučna podrška Afganistanu".

- Uprkos brojnim izazovima i ograničenim finansijskim sredstvima OSBiH dočekuju svoj 16. rođendan sa dobrim rezultatima. Očekujemo da do 2023. godine Oružane snage BiH imaju operativno sposobnu bataljonsku grupu lake pješadije za učešće u NATO vođenim operacijama čime ćemo ispuniti jedan od glavnih ciljeva koje smo preuzeli na NATO putu - istakao je Podžić.

Kako je kazao, oficiri, podoficiri i vojnici iz BiH već 21 godinu učestvuju u operacijama podrške miru dajući svoj doprinos uspostavi mira u svijetu.

- Do sada je ukupno 1.808 pripadnika OSBiH učestvovalo u operacijama podrške miru i to u Etiopiji/Eritreji, DR Kongu, Maliju, Iraku, Afganistanu i Centralnoafričkoj Republici. U NATO misiji "Odlučna podrška" u Afganistanu pripadnici OSBiH su učestvovali od 2014. do juna ove godine sa ukupno 793 pripadnika - rekao je Podžić.

Prema njegovim riječima, sada učestvujemo u tri međunarodne mirovne misije i to u UN-ovim misijama u Demokratskoj Republici Kongo i Maliju.

Takođe, učestvujemo i u EU misijama u Centralnoafričkoj Republici.

- Naš najbolji resurs i dalje je personal. To su ljudi i kadrovi, spremni nesebičnim angažmanom pomoći drugima. U cilju unapređenja procesa zanavljanja vojnog personala i napredovanja unutar OSBiH, u toku su aktivnosti na izmjeni i dopuni Zakona o službi u OSBiH. Zakonskim usvajanjem naših prijedloga olakšao bi se prijem u službu OSBiH, omogućio lakši i pravedniji postupak prelaska profesionalnih vojnih lica u više kategorije službe. Predložene izmjene bi bile novi motivacioni faktor i stvorile takmičarski duh za prevođenje profesionalnih vojnih lica u više kategorije službe, što će pomoći unapređenju kadrovske popune OSBiH - pojasnio je Podžić.

Podsjetio je da je u ovoj godini primljeno preko 300 vojnika, a u toku je obuka za novih 231 kandidata, koji će biti primljeni 31. decembra 2021. godine.

- U inostranstvu se školuje 197 kadeta u 10 partnerskih država. U saradnji sa partnerima iz Velike Britanije u toku su aktivnosti na poboljšanju smještaja za muškarce i žene, razvijeni su projekti za rekonstrukciju 149 objekata u kasarnama OSBiH - rekao je Podžić.

Kako je kazao, nažalost, ove smo godine prvi put svjedočili političkoj opstrukciji upotrebe OSBiH, kada iz neopravdanih razloga nije data saglasnost vrhovne komande od člana Predsjedništva BiH, da helikopter OSBiH uzleti na požarište, kao i skoro angažovanje inženjerijskog bataljona u sanaciji puteva u općini Konjic.

- OSBiH i dalje učestvuju sa oko 30 posto u ukupnom procesu uklanjanja mina u BiH, kako je i planirano Strategijom protivminskog djelovanja OSBiH za period 2018-2025. godina. Privremeno finansiranje već treću godinu zaredom dodatno je usložilo procese planiranja odbrambenih resursa i realizaciju plana nabavki. Odobrena budžetska sredstva u ovoj godini iznose 285,5 miliona KM i nisu dovoljna za finansiranje ni minimuma potreba odbrambenog sistema. Dok traje privremeno finansiranje, nema kapitalnih nabavki, koja se odnose na stalna sredstva i opremu, osim realizacije višegodišnjih projekata remonta helikoptera, nabavke helikoptera, poboljšanja motornih vozila i projekta tranzicije i zbrinjavanja otpuštenog vojnog personala "Perspektiva", sve u ukupnom iznosu od 14,8 miliona KM - pojasnio je Podžić.

Sredstva je ranije odobrilo Vijeće ministara BiH, a osigurana su prestrukturiranjem i ostvarenim uštedama iz budžeta Ministarstva odbrane BiH proteklih godina.

- Što se tiče projekta za nabavku motornih vozila, od planiranih 201 motornog vozila, do sada je nabavljeno 175 (riječ je o specijaliziranim vozilima kao što su sanitetska vozila, vatrogasna, mini busevi za prevoz vojnih lica, terenski i putnički program).

Zbog različitih političkih okolnosti u državi, podrška dostizanju dovoljnog vojnog budžeta nije stabilna, te naši pripadnici rade u okolnostima vrlo niskog nivoa finansiranja. Zbog toga se modernizacija naših Oružanih snaga ne odvija jednakim tempom kao modernizacija vojski susjednih zemalja - rekao je Podžić.

Istakao je da u narednom periodu očekuju mnogo veću podršku nadležnih institucija BiH kroz povećanje budžeta za odbranu kako bi mogli izvršavati zadatke iz Programa reformi BiH i ujedno osigurati potreban nivo operativnih sposobnosti OSBiH i izgradnju efikasnog odbrambenog sistema.

- Jer ulaganje u Oružane snage BiH u interesu je svih građana i naroda BiH. Bosna i Hercegovina ima na to pravo barem kao i sve ostale zemlje u regionu. Svaka i bilo čija politika koja to ne priznaje ili otežava, direktno radi protiv interesa svih stanovnika naše zemlje, kojima podjednako svima uspješno služimo, evo već punih 15 godina - dodao je Podžić.

Načelnik Zajedničkog štaba OSBiH general pukovnik Senad Mašović rekao je da su OSBiH tokom ovih 16 godina radile na jačanju i razvijanju i izrasle su u respektabilnu vojnu snagu.

- Kao jedina legalna, legitimna i profesionalna vojna sila države Bosne i Hercegovine u proteklih 16 godina, profesionalnim i odgovornim izvršavanjem zakonom propisanih misija i zadataka kako u zemlji tako i inostranstvu, OSBiH su stekle veliko povjerenje kako domaćih institucija vlasti tako i stanovništva, ali i značajan ugled u međunarodnoj zajednici - istakao je Mašović.

Smatra da je jako bitno nastaviti sa podmlađivanjem personala.

- Značajno je naglasiti da će do kraja ove godine biti primljena i 26. klasa mladih vojnika i koji će po završetku obuke biti raspoređeni u sve jedinice OSBiH, njih ukupno 231 - dodao je Mašović.