Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo, od početka pandemije u Kantonu Sarajevo obrađeno je preko pola miliona testova. U Kantonu Sarajevo se na dnevnoj bazi testira oko 250 osoba. Od tog broja, u prosjeku su oko tri ili četiri pozitivna testa.

U skladu s tim, na današnjoj sjednici Krizni štab je dao preporuku menadžmentima zdravstvenih ustanova da se prilikom prijema na hospitalizaciju u zdravstvene ustanove bolničkog nivoa, kod pacijenata koji nemaju izraženu kliničku sliku COVID- 19, ne zahtijeva negativan test.

JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo će raditi isključivo testiranje pacijenata sa izraženom kliničkom slikom COVID-19. Ukoliko ustanove imaju potrebu da testiraju asimptomatske pacijente, isto mogu obavljati u svojim ustanovama.

Drive-in punktovi za testiranje JU Dom zdravlja KS se stavljaju van funkcije.

Data je preporuka menadžmentima zdravstvenih ustanova bolničkog nivoa da u skladu sa svojim Pravilnicima o uvjetima i načinu obavljanja mjera za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija odrede nivo, učestalost i način provedbe posjeta u svojim ustanovama, navodi se u saopćenju Vlade KS.