Vijeće ministara BiH bi na sjednici zakazanoj za 10. juni trebalo da razmatra Informaciju o aktivnostima koje se poduzimaju na Projektu Izgradnja autoceste/brze ceste Sarajevo - Beograd - Sarajevo.

Predviđeno je i razmatranje Izvještaja o aktivnostima na realizaciji Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Hrvatske o izgradnji međudržavnog mosta preko rijeke Save kod Svilaja i priključnih graničnih dionica autoceste  na Koridoru Vc za 2018. godinu.

Na dnevnom redu bi trebalo da se nađe i Nacrt zakona o zvaničnom vremenu u BiH.

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović je nakon prošle sjednice Vijeća ministara BiH kazao novinarima da je na taj nacrt zakona bilo primjedbi u fazi usaglašavanja u odborima, konkretno u Odboru za ekonomiju.

Vijeće ministara BiH bi, između ostalog, trebalo razmatrati i Informaciju o stanju u oblasti migracija u BiH u vezi s povećanim prilivom migranata u BiH, kao i Prijedlog migracionog profila BiH za 2018. godinu.