- Imate državu koja hapsi državljanje druge države, uprkos Protokolu koji postoji između Tužilaštva BiH i Specijalnog tužilaštva Srbije da se to neće raditi na taj način i gdje je tačno i vrlo jasno propisano kako će se voditi ti postupci i kada koja država, u kom momentu može reagovati i sa kakvim mjerama - pojasnio je Vehabović i dodao:  

- S druge strane imate ljude koji su i presuđeni ratni zločinci ili se protiv njih vodi postupak pred sudovima BiH za ratne zločine, a koji se slobodno šetaju po Srbiji i to govori o odnosu te države prema BiH i na koji način je posmatra, odnosno na koji način želi u budućnosti da je tretira, tj. da je tretira sa jednim omalovažavanjem, bez onog suštinskog, iskrenog, ravnopravnog odnosa. Poenta problema jeste u nedemokratičnosti koja je evidentna u nepoštivanju vladavine prava, da se ugovori i dogovori moraju poštivati, da je to osnovna demokratska kultura svakog društva, države, ako zaista želi da ponese taj epitet demokratske države.

Vehabović je pojasnio da je u Protokolu vrlo jasno definisano u kom slučaju Srbija može uhapsiti građane BiH, odnosno samo onda kada je zločin počinjen na teritoriji Srbije.

- U ovom slučaju se uopće ne stavljaju na teret zločini koji su se desili na teritoriji Srbije, a i sama Republika Srbija kaže da nije uzela učešće u ratovima u BiH, pa ne znam onda ni kako bi se zločin mogao desiti na teritoriji Srbije od nekog državljanina BiH.

VEZANI TEKST - Ovo je Protokol između Tužilaštva BiH i Srbije: Ko će odgovarati što su Mujanović, Osmanović i Vranj u beogradskom zatvoru

Ističe da je vrlo jasno da se omalovažava Bosna i Hercegovina.

-  Ja zaista ne želim da sumnjam u zvanična saopćenja institucija BiH. Ako institucija moje države kaže na koji način se nešto desilo, ja zaista vjerujem prije svega tom saopćenju, a ne saopćenju bilo koga ko dolazi iz neke druge države. Dakle, ovo je samo jedan odnos omalovažavanja.

Postupak ambasadora je isto tako omalovažavanje institucija i omalovažanje države. Vrlo je jasno da se od strane barem jednog susjeda, a možemo reći i susjeda, BiH posmatra kao jedna nedovršena država i tretiraju je na taj način. Mislim da su potpuno u krivu i da to više govori o njima nego o samoj Bosni i Hercegovini koja funkcioniše onako kako funkcioniše, ali apsolutno nemam nikakve sumnje da će sasvim uspješno da odgovori na ovakve izazove koji jesu ozbiljni, ali nisu nepremostivi. Podsjećam, uvijek postoje i drugi instrumenti koji nisu samo u okviru nacionalnih država - zaključio je Vehabović.