Građani su stajali u redu ispred poštanskog ureda u Harkovu čekajući da preuzmu humanitarnu pomoć kad je na njih pala raketa.