Vlada Federacije BiH je utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima FBiH. Cilj izmjena je osigurati hitnu i djelotvornu popunu novog i zadržavanje postojećeg stručnog policijskog kadra, za obavljanje poslova i zadataka iz nadležnosti FUP-a koji će biti upućen Parlamentu FBiH za razmatranje po hitnom postupku.

Radi osiguranja kadrovske popunjenosti Federalne uprave policije sa adekvatnim policijskim službenicima, koji mogu s manjim dodatnim usavršavanjem da se uključe u izvršavanje poslova iz nadležnosti Uprave (organizovani kriminal, terorizam i međukantonalni kriminal), izvršene su izmjene i dopune Zakona o policijskim službenicima FBiH i stvoreni uvjeti za zapošljavanje i popunu upražnjenih radnih mjesta za koja su predviđeni činovi viši od čina "policajac" i "mlađi inspektor".

Ovaj način popune bi se odnosio samo na službenike koji imaju status policijskog službenika u drugim organima vlasti u BiH, i to u činu koji im je već dodijeljen.

Kako bi bio održan visok nivo operativnosti ovog tijela i dislociranih organizacijskih jedinica (detašmani Bihać i Livno, Terenski ured Tuzla), a s ciljem izbjegavanja prekida kontinuiteta krivičnih istraga i drugih vidova operativnog djelovanja, potrebno je postojeće eksterno premještene policijske službenike zaposliti u radni odnos na neodređeno vrijeme, navedeno je u obrazloženju.

Vlada FBiH odobrila je danas i  izdvajanje 400.000 KM iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta FBiH za 2019. godinu Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova za nabavku 300 kompleta uniformi za opremanje kadeta na Policijskoj akademiji. 

Federalna vlada se upoznala sa izvještajem Nezavisnog odbora o radu zamjenika direktora Federalne uprave policije koji obavlja dužnost direktora policije za prvi kvartal 2019.godine. Ovaj odbor je prihvatio izvještaj o radu zamjenika direktora Federalne uprave policije Ensada Kormana koji obavlja dužnost direktora Federalne uprave policije za period od 8.2. 2019. do 30.3.2019. godine.

Članovi Nezavisnog odbora su podržali dosadašnji rad zamjenika direktora Federalne uprave policije i dali mu punu podršku u budućem radu, kao i radu Federalne uprave policije.