Osnovni cilj posjete predstavnika ODIHR-a je, kako je tokom razgovora istaknuto, sagledavanje aktuelnog stanja u svjetlu preporuka koje je ovo tijelo u okviru svoga izvještaja uputilo nakon Općih izbora 2018. godine, kao i razgovor o budućem djelovanju posebnog ad-hoc radnog tijela koje bi Parlamentarnoj skupštini BiH trebalo predložiti zakonske izmjene kojima bi se definitivno uredio izborni proces u Bosni i Hercegovini, te uskladio sa evropskim konvencijama o ljudskim pravima te presudama međunarodnih i domaćih sudova.

U razgovorima je istaknuto da je puna i skora uspostava izvršne i zakonodavne vlasti na temelju prošlih izbora preduslov za svaki novi temeljiti rad na izmjenama izbornog zakonodavstva. Neposredno po uspostavi novih organa i radnih tijela, kako je rečeno, potrebno je oformiti interresornu radnu grupu za izmjenu izbornog zakonodavstva u čiji sastav bi ušli predstavnici Parlamentarne skupštine BiH, Vijeća ministara, Centralne izborne komisije te eventualno i drugi eksperti koji mogu doprinijeti pronalasku konačnih rješenja. Više puta tokom sastanka naglašeno je da bi rad buduće radne grupe trebao biti intenzivan i efikasan kako bi se izbjegla mogućnost da se nova rješenja traže i donose u izbornoj godini.

Predstavnici ODIHR danas su izrazili raspoloženje da pruže sveobuhvatnu podršku djelovanju buduće radne grupe. Predložili su i da, ukoliko za to postoji raspoloženje, osiguraju konsultantsko učešće određenog broja eksperata iz oblasti ljudskih prava, izbornih sistema te iz savjetodavnih tijela poput Venecijanske komisije, saopćeno je iz Sektora za odnose s javnošću PSBiH.