Ovaj dio predstavlja najoštećeniji dio ulice Džemala Bijedića koji trenutno nema ni pješačku stazu i nalazi se u veoma lošem stanju, te je usljed vremenskih utjecaja i saobraćajnog opterećenja pretrpjela vidna oštećenja kolovozne konstrukcije u vidu ulegnuća, neravnina, podužnih i mrežastih pukotina.

Općina Novi Grad ranije je potpisala sporazum o sufinansiranju sa Direkcijom za puteve Kantona Sarajevo nakon čega je provedena procedura odabira izvođača radova. U narednom periodu krenut će se sa izvođenjem radova koji bi trebali biti završeni u toku ove građevinske sezone. Vrijednost ugovorenih radova je 626.184,61 maraka nakon čega će se pristupiti potpisivanju ugovora i uvođenju izvođača u posao.

Projekatom rehabilitacije dijela ulice Džemala Bijedića sa izgradnjom trotoara predviđeno je uklanjanje postojećih slojeva kolovozne kao i nosive konstrukcije saobraćajnice, ugradnja novih slojeva, te izgradnja pješačke staze sa desne strane širine minimalno 160 centimetara koju do sada nismo imali.

Također, predviđeno je i rješavanje svih pratećih radova na ovoj dionici kao što su izgradnja odvodnje, horizontalne i vertikalne signalizacije.

Ovaj projekat je veoma bitan zbog frekventnog dijela općine Novi Grad Sarajevo kad je u pitanju pješački i kolski saobraćaj na ovom području. Rehabilitacija dijela ulice Džemala Bijedića u dužini oko 400 metara bit će od velikog značaja kako za građane i privrednike Općine Novi Grad Sarajevo tako i za Kanton Sarajevo, navodi se u saopćenju Općine Novi Grad.