Općina Centar godinama, u okviru svojih mogućnosti, pomaže romsku zajednicu na području općine i nastoji poboljšati položaj romske nacionalne manjine.

Prilikom ove posjete, na zahtjev građana, dogovoreno je asfaltiranje dijela ulice Dajanli Ibrahim-bega, te rekonstrukcija postojećih i izmještanje dotrajalih ploča i saniranje udarnih rupa. Planirano je i postavljanje zaštitne ograde, te rekonstrukcija javne rasvjete u istoj ulici, navodi se u saopćenju Općine Centar.

Načelnik Ajnadžić je prilikom posjete još jednom naglasio opredijeljenost Općine Centar da romskoj populaciji pomogne u njihovim nastojanjima da se uključe u sve segmente društva, prvenstveno da im se osiguraju jednake mogućnosti po pitanju ostvarivanja elementarnih prava kao što su pravo na školovanje, zaposlenje i aktivno učešće u društvu.