Riječ je o kvarcnim grijalicama "Luksel" tip LX-2811-2, bar kod 8694740228118, te "Kumtel" tip LX-2832, bar kod 8694740128326, porijeklom iz Turske, koje predstavlju opasnost od požara i opekotina jer imaju mehanizam koji uključuje/isključuje grijače kada se uspravi/obori.

One se povlače sa tržišta i zato što uključivanje radi iako nijedan grijač prethodno nije vidljivo usijan, uputstvo isporučeno uz proizvode nije potpuno, te što proizvodi nisu usklađeni sa Naredbom o električnoj opremi namijenjenoj za upotrebu unutar određenih naponskih granica i standardom BAS EN 60335-2-30:2012.

- Nadležna inspekcija naložila je mjere obavještavanja potrošača, povlačenja proizvoda sa tržišta i njegovo uništavanje - navode iz Agencije. 

Preporučuje se potrošačima koji posjeduju ovaj proizvod da ga prestanu koristiti i da ga vrate u trgovinu gdje su ga kupili.