Zbog dojave o postavljenoj eksplozivnoj napravi naređena je evakuacija Vrhovnog sud Federacije BiH i Ustavnog suda FBiH u Ulici Valtera Perića, Ustavnog suda BiH u Reisa Džemaludina Čauševića te Kantonalnog suda u Sarajevu u Šenoinoj ulici i Suda BiH u Ulici Kraljice Jelene. 

Informaciju je Faktoru potvrdila Mersiha Novalić, portparolka MUP-a KS. 

Uposlinicima Predsjedništva BiH, u čijoj zgradi je smješten i Ustavni sud BiH, također je naređeno da napuste zgradu do okončanja KDZ pregleda.