Uposlenica Direkcije za koordinaciju policijskih tijela (DKPT) BiH, pravomoćno je osuđena na godinu zatvora za korupciju pri zapošljavanju.

Tužilac Odjela III Tužilaštva BiH zaprimio je pravomoćnu presudu, kojom je potvrđena osuđujuća presuda za optuženu Lejlu Dautbašić (38).

- Optužena je oglašena krivom na temelju optužnice Tužilaštva BiH, kojom se teretila za krivična djela protivzakonito posredovanje i prevara, te osuđena na jedinstvenu kaznu od jedne godine zatvora - navodi se u saopćenju Tužilaštva BiH.

Optužena se tereti da je kao uposlenica DKPT BiH, radi stjecanja nezakonite imovinske koristi, počinila koruptivna krivična djela s ciljem nezakonitog posredovanja u zapošljavanju određenih osoba.

Tužilaštvo BiH zadovoljno je osuđujućom presudom, koja je pravomoćna i na koju ne postoji mogućnost žalbe.