Na sjednici su bili prisutni svi ministri i svi su glasali za Prijedlog budžeta. Ovaj dokumenti bi se do kraja godine trebao naći pred zastupnicima u Skupštini TK, u kojoj aktuelna Vlada više nema većinu.

- Ovo je Prijedlog budžeta kojim spašavamo sve je dostignuto kada su u pitanju plaće i socijalna zaštita. Budžet odgovara onome što su ustavne i zakonske obaveze kantona i mislim da je veoma važno da bude usvojen. Ukoliko dođe do smjene vlasti i neke nove vlade, uvijek se može uraditi rebalans - rekao je ministar finansija TK Suad Mustajbašić.

Politička kriza

Podsjećamo, na posljednjoj sjednici Skupštine TK 18 zastupnika SDP-a, PDA, Naše stranke i SBB-a, pokrenuli su smjenu Vlade TK. Iako su imali većinu, smjena nije provedena, jer je pokrenuto pitanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa i o glasanju na sjedici morat će odlučivati Ustavni sud FBiH. U Vladi TK trenutno sjede ministri iz SDA, DF-a, SD-a BiH, SBiH i SBB-a, a svi su u Vladi glasali ua Prijedlog Budžeta, čak i ministri SBB-a, čija je stranka napustila poziciju i glasala za smjenu Vlade.

- Ukoliko Prijedlog budžeta ne bude usvojen, neće biti isplaćivana ekonomsko-socijalna naknada za borce mlađe od 57 godina. Njih više od 4.500 do sada se prijavilo za tu naknadu. Ministarstvo je spremno i na opciju da Budžet ne bude usvojen i spremili smo odluku o privremenom finansiranju, ali ekonomsko-socijalna naknada se ne može ugraditi u privremeno finansiranje, jer to pravo nije postojalo u prva tri mjeseca 2020. godine - rekao je Mustajbašić.

Prihodi u Budžetu TK za 20121. godinu veći su za 1,7 miliona KM u odnosu na planirane prihode u Budžetu za 2020. godine. Rashodi u 2021. godini iznose nešto više od 433 miliona KM i veći su za 1,6 miliona KM u odnosu na Budžet za 2020. godinu. U strukturi ukupnih rashoda najveće učešće u Budžetu za 2021. godinu imaju plaće i naknade zaposlenih u oblasti obrazovanja i nauke i to 44,56 posto i korisnici u okviru razdjela Ministarstva unutrašnjih poslova 15,26 posto.

Manjak od poreza

U Budžetu TK za 2021. godinu očekuje se manjak od 44 miliona maraka po osnovu indirektih poreza, koji sa projiciranih 202 miliona KM učestvuju u gotovo pola ukupnih budžetskih primitaka planiranih naredne godine.

- Da bismo apsorbirali taj manjak, ostavili smo 19 miliona KM koje smo ove godine dobili s nivoa FBiH i ugradili ih u Budžet za narednu godinu. Također, Vlada TK planirala je 200 miliona u 2021. godini za transfere nižim nivoima vlasti. Tuzlanskom kantonu bi trebalo pripasti 39 miliona, a u Budžetu smo planirali 30 miliona KM od tih sredstava - rekao je Mustajbašić.

Skupština TK bit će, vjerovatno, zakazana u zadnoj sedmici 2020. godine, a onda ćemo vidjeti hoće li se napeti politički odnosi odraziti na usvjanje.