U najnovijem primjeru Fortenovina kompanija Zvijezda najavila je da neće više imati dvije firme u Bosni i Hercegovini, nego samo jednu i to u Sarajevu. U Fortenova grupi odlučili su da će preduzeće u Republici Srpskoj Zvijezda RS d.o.o. Laktaši, registrovano za trgovinu i proizvodnju, pripojiti društvu Zvijezda d.o.o. Sarajevo.

Ukidanje dvostrukih firmi u BiH, i to u pravilu podružnica u RS-u i njihova selidba u Federaciju BiH, dio je trenda uočenog 2021. godine.

U prošloj godini revizorska i savjetodavna tvrtka Deloitte d.o.o. Banja Luka pripojena je društvu za poslovno savjetovanje Deloitte Advisory Services d.o.o. Sarajevo, a dvojno entitetsko poslovanje ukinuto je i u slučaju operatera upravljanja ambalažnim otpadom EKOPAK, čiji su osnivači Argeta, Bimal, Orbico, Banjalučka pivara, Bihaćka pivovara, Coca-Cola B-H i Violeta, bio je 100-postotni vlasnik društva EKOPAK RS.

Ovo su najnoviji primjeri ukidanja dvojnih firmi u entitetu RS-a i pokušaja vraćanja na zajedničko tržište koje je trebalo funkcionisati od potpisivanja Dejtonskog sporazuma.

Hoće li neko biti kažnjen

- Bosna i Hercegovina definisana je Ustavom kao jedinstveni ekonomski prostor. Ko god krši ovu ustavnu odredbu ministar, njegov pomoćnik, načelnik ili bilo ko drugi koji nekom svojom odlukom uništava jedinstveni ekonomski prostor, podložan je tužbi i krivičnoj prijavi od firmi jer je na taj način ugroženo njihovo poslovanje – pojašnjava za Faktor Mirsad Jašarspahić, predsjednik Privredne komore Federacije BiH.

Da li je došlo vrijeme sankcionisanja ministara i ostalih koji učestvuju u razbijanju jedinstvenog tržišta?

- Pravni osnov za kažnjavanje postoji u Krivičnom zakonu BiH, a odnosi se na povredu ravnopravnosti u vršenju privredne djelatnosti. "Ko zloupotrebom svog službenog ili uticajnog položaja, ili ovlašćenja u institucijama BiH ograniči slobodno kretanje ljudi, roba, usluga i kapitala između entiteta i Brčko distrikta i entiteta, uskrati ili ograniči pravo privrednog društva i druge pravne osobe da se na teritoriji iz drugog entiteta ili Brčko distrikta bavi prometom robe ili usluga, ili stavi privredno društvo ili drugu pravnu osobu u neravnopravan položaj prema drugim pravnim osobama u pogledu uvjeta za rad i za vršenja prometa roba ili usluga ili ograniči slobodnu razmjenu robe između entiteta i Brčko distrikta kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina" – citirao je Jašarspahić, član Krivičnog zakona BiH.

Godine prolaze, a ništa nije urađeno na objedinjavanju zajedničkog tržišta u Bosni i Hercegovini.

- U Federaciji BiH, stav je Privredne komore FBiH, da se što prije odrede tehničke grupe i vrste proizvoda koje su od posebnog značaja za BiH, odnosno proizvodi koji imaju potencijal za razvoj industrije u državi BiH. O tome se moraju oglasiti državno Minstarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, privredne komore, enititetska ministarstva industrije i trgovine, naučna zajednica... Cilj je da se dogradi pravni i institucionalni okvir usklađen sa zahtjevima Evropske unije, da se konačno uspostavi jedinstveno ekonomsko tržište Bosne i Hercegovine. To znači kada se bilo šta proizvede u BiH, da se uspostavi sistem na jedinstvenom državnom nivou da papir koji dobije za atest ili certifikat bude prepoznat i na tržištu gdje se roba isporučuje. Dakle, u oba entiteta i Brčko distriktu – poručuje Jašarspahić.

U Federaciji BiH odjaviti firmu iz jedne općine i prijaviti se u drugu općinu, veliki je problem jer se ponovo moraju vaditi hrpe papira kao da tek otvarate firmu, a i to je na određen način cijepanje jedinstvenog tržišta.

- To jeste problem jer svaka općina u FBiH ima svoje propise koji se skoro u potpunosti razlikuju. Općine su dobile zadatak da harmoniziraju svoje propise. Općine treba da se takmiče u brzini pristupa kompanijama, da im olakšaju vađenje dokumeta. Koliko bure u javnosti je izazvano zbog odluke Skupštine Kantona Sarajevo da se općinama prepusti određivanje visine takse. To su parafiskalni nameti koje općine u Kantonu služe za podizanjem cijena raznih taksi. U vrijeme opće digitalizacije firme i potencionalni investitori trebali bi imati mogućnost da jednim klikom provjere u kojoj općini im je najbolje ulagati, odnosno šta sve treba plaćati u toj općini u kojoj namjeravaju poslovati. Infrastruktura kvaliteta proizvoda je kičma je države i poslovne zajednice. Na taj način štiti se domaće tržište od uvoza roba lošeg kvaliteta, a ubrzava domaćim kompanijama izvoz – ističe predsjednik Privredne komore FBiH.

Neusvojene direktive Evropske unije

Posljednja direktiva Evropske unije u BiH o tržištu usvojena je 2012, a sada je 2022. godina. Još 2008. godine EU je odredila koje od direktiva treba da preuzmu ministarstva u državi po hitnom postupku da se usvoje te direktive koje se ni do 2022. godine nisu usvojile.

- Bilo je više primjera cijepanja jedinstvenog tržišta, a poznat je slučaj u hemijskoj industriji, koji nisu mogli prodavati svoje proizvode u entitetu RS-e ukoliko nisu upisani u registar hemikalija u RS-u. To je bilo 2016. godine i na ovaj način napravljena su dva tržišta unutar jedne države. Sa cijepanjem zajedničkog tržišta nastavljeno je i 2017. godine sa novim Zakonom o rudarstvu RS-e, koje je propisalo da rudarski projekti moraju biti upisani u registar poslovnih subjekata kod nadležnog Registarskog suda za obavljanje te djelatnosti i da su zaposleni u radnom odnosu na neodređeno vrijeme i da imaju opremu za zaštitu na radu. To bi trebalo sve da provjere inspektori iz RS-a, ali oni nisu nadeležni da to rade u Federaciji BiH i posao propada – kaže Jašarspahić.

U Federaciji BiH nije donesen takav zakon i nije se cjepkalo jedinstveno tržište u BiH.

- U FBiH nikada nije bio zabranjen rad bilo kojoj firmi iz entiteta RS-e. Evropska unija sve čini da BiH pripremi za jedinstveno tržište u BiH. Privredna komora FBiH prije pandemije korone osnovala je Inženjersku komoru FBiH. I opet su inženjeri imali problem da rade u RS-u. Inženjer je morao ovjeriti svoj stručni ispit i u RS-u, iako je to učunio u FBiH. Cijela firma koja je namjeravala raditi u RS-u morala je imati nove papire iz ovog entiteta da bi mogla raditi. Međutim, stručni ispit koji je položen u RS-u ne mora se obnavljati u FBiH – zaključuje Jašarspahić.