Iz Agencije upozoravaju na opasnost od požara i strujog udara koji se može dogoditi u slučaju korištenja električne lampe tip YG29-1.

Proizvođač je Yiwu Yize E-commerce Co.LTD., zemlja porijekla Kina, a uvoznik Slavuljica Petrol d.o.o Teslić.

- Proizvod predstavlja rizik od požara i strujnog udara jer ispitni objekat nije propisno označen, nije definisana klasa ispitnog objekta, vanjsko i unutrašnje ožičenje ne zadovoljava zahtjeve standarda, neadekvatna zaštita od strujnog udara – zabilježen proboj na vanjsko metalno kućište tokom ispitivanja, te je neadekvatan otpor izolacije i električna čvrstoća - zabilježen proboj na vanjsko metalno kućište tokom ispitivanja – navode iz Agencije.

Ističu također da proizvod nije usklađen sa Naredbom o električnoj opremi namijenjenoj za upotrebu unutar određenih naponskih granica i sa standardom BAS EN 60598-2-4:2019.

Iz Agencije takđer upozoravaju i na reflektirajući prsluk Auto System 1126. Zemlja porijekla proizvoda je Kina, a uvoznik  Auto-Stil d.o.o Banja Luka.

- Navedeni proizvod nije usklađen s Naredbom o ličnoj zaštitnoj opremi i ne ispunjava sve zahtjeve prema normi BAS EN ISO 20471:2014. Nedovoljan faktor luminiscencije, nedovoljan koeficijent retrorefleksije, nepotpuno označavanje proizvoda, nedostaju obavezne informacije uz proizvod. Proizvod predstavlja ozbiljan rizik po zdravlje korisnika jer ne signalizira prisustvo korisnika pa može doći do nesreće i povrede korisnika – ističu iz Agencije.

Također Agencija za nadzor nad tržištem ukazuje i na moguće štetne posljedice koje mogu da se dogode u slučaju korištenja električnog miksera VIVAX HM-310W.

- Prema navodima, proizvod se može pregrijati prilikom miješanja gustih sadržaja, te zbog toga predstavlja ozbiljan rizik od požara po potrošače – navode iz Agencije.

Proizvođač je MS Industrial Ltd, Hong Kong, zemlja porijekla Kina, a uvoznik je KimTec d.o.o Vitez.

- Proizvod nije usklađen sa Naredbom o električnoj opremi namijenjenoj za upotrebu unutar određenih naponskih granica i sa standardom BAS EN 60335 – također navode iz Agencije.

Ističu da je ovlašteni zastupnik izvršio mjere povlačenja sa tržišta i povrata od potrošača proizvoda, te oabvještavanja potrošača o rizicima i načinu povrata opasnih proizvoda.

- Preporučuje se potrošačima koji posjeduju ovaj proizvod da ga prestanu koristiti i da ga vrate u trgovinu maloprodaje gdje su ga kupili – kazali su iz Agencije.