Općina Centar Sarajevo je u protekle dvije godine počela sa uklanjanjem nelegalno postavljenih bilborda, svijetlećih displeja i panoa, te sa borbom protiv bespravne gradnje općenito.

Inspektorat Općine Centar procesuirao je desetke nelegalno postavljenih displeja i bilborda, a donesene su i odluke kojima se reguliše ova oblast.

- Tokom kontrole terena, utvrđeno je da je u parku prekoputa zgrade Predsjedništva Bosne i Hercegovine nelegalno postavljen displej, te je u skladu sa time inspektorat pokrenuo zakonom predviđene procedure. S obzirom na to da je riječ o potpuno nelegalnom displeju, a nakon provedenog postupka inspektorata, Općina Centar je izdala nalog za uklanjanje koje su radnici građevinske firme Bosman započeli u utorak, 3. decembra 2019. godine – navode iz Centra.

Također, ističu kako se Općina Centar snažno zalaže za urbanizaciju i izgradnju, ali apeluju na sve marketinške agencije da bilborde, displeje i panoe postavljaju samo u skladu sa odobrenjima nadležne općinske službe.

- U suprotnom, Inspektorat Općine Centar će u skladu zakonskim procedurama otpočeti postupak uklanjanja.  Nadležne službe Općine Centar će nastaviti voditi započete upravne postupke u ostalim predmetima u skladu sa zakonom, a Općina Centar je odlučna da procesuira sve nelegalne sadržaje i građevine na svom području – zaključuju iz Općine Centar.