Kako navode iz Općine, ovom privremenom objektu u ulici Ćurčiluk mali bb, koji nije stavljen u rad već tri godine, 25. januara ove godine isteklo je odobrenje o privremenom postavljanju izdato od nadležne općinske službe.

- Smatrajući nedopustivim da objekat zauzima jednu od centralnih lokacija u najužoj gradskoj jezgri bez ikakve funkcije i potrebnih odobrenja nadležnog organa, izazivajući tako brojna pitanja od strane građana i turista, Općina Stari Grad poduzela je potrebne procedure za rješavanje ovog problema. Urbanističko-građevinski inspektor Službe za opću upravu i inspekcijske poslove donio je 2. augusta 2021. godine rješenje o uklanjanju montažno-demontažnog objekta, a Turistička zajednica Kantona Sarajevo obaviještena je o roku koji im je ostavljen za tu namjenu, te da će u suprotnom uklanjanje izvršiti Općina Stari Grad - navode iz Općine.

TZKS nije ispoštovala nijedan dogovor

Dalje dodaju da je u periodu koji je uslijedio Turistička zajednica Kantona Sarajevo u dva navrata tražila produženje roka obećavajući da će objekat biti stavljen u funkciju.

- Prvi rok koji im je postavljen bio je 4. septembar 2021. godine, da bi na njihovo insistiranje i obećanja da aktivno rade na iznalaženju rješenja, općinski načelnik Ibrahim Hadžibajrić pristao na produženje do 1. oktobra 2021. godine. Kada ni taj rok nije ispoštovan, uključili su se i drugi subjekti tražeći produženje za još 10 dana, nakon čega im je dat krajnji rok do do 31. oktobra 2021. godine. Turistička zajednica Kantona Sarajevo nije ispoštovala nijedan od dogovorenih rokova i izigrala je povjerenje koje im je dato pokazavši još jednom da nisu dorasli rješavanju ovog pitanja, a samim tim ni upravljanju turističkom infrastrukturom na području Starog Grada što je za ovu lokalnu samoupravu, koja je među najposjećenijim turističkim destinacijama u zemlji, nedopustivo. Stoga, Općina Stari Grad Sarajevo preuzima odgovornost za nefunkcionalnu turističku infrastrukturu koja narušava izgled i ugled ove općine i pokreće postupak uklanjanja - navode iz Općine.Trošak uklanjanja snosit će vlasnici objekta

Služba za opću upravu i inspekcijske poslove Općine Stari Grad Sarajevo uputila je 2. novenbra 2021. godine Turističkoj zajednici Kantona Sarajevo konačnu obavijest u kojoj ih informiše da će u petak, 5. novambra biti izvršeno uklanjanje privremeno postavljenog montažno-demontažnog objekta iz ulice Ćurčiluk mali.

Povodom najave Općine Stari Grad oglasili su se i iz Turističke zajednice KS, kazavši kako oni nisu vlasnik montažno-demontažnog objekta u ulici Ćurčiluk bb, "budući da nikada nije izvršena primopredaja između naručioca (Turističke zajednice KS) i izvođača radova (“Dinalsa” d.o.o.)".

- Turistička zajednica Kantona Sarajevo montažno-demontažni objekat nije platila 250.000 KM. Do sada nije izvršena nijedna uplata iz Turističke zajednice KS za navedeni objekat.
Javnosti je poznato da je u toku sudski proces između naručioca i izvođača radova (Turističke zajednice Kantona Sarajevo i “Dinalse” d.o.o.) pred Kantonalnim sudom u Sarajevu, koji će utvrditi stvarnu vrijednost objekta. Turistička zajednica Kantona Sarjevo nema utjecaj na dinamiku rješavanja sudskog spora i postupiti će u skladu sa sudskom odlukom po okončanju procesa. Turistička zajednica Kantona Sarajevo nema nadležnosti kada je u pitanju odlučivanje Općine Stari Grad u vezi sa aktivnostima uklanjanja objekta, koji se nalazi na području općine Stari Grad - naveli su iz TZKS-a.