Inspekcija Zeničko-dobojskog kantona utvrdila je da su nadležni u SRC Ajdinovići uklonili nedostatke, zbog čega je ukinuta zabrana rada ovom objektu.

Objekat je danas posjetila kantonalna inspektorica koja je donijela odluku o skidanju pečata sa objekta. Navodno, vlasnik centra planira njegovo ponovno otvaranje.

Nakon što se u objektu 22. augusta hranom zatrovalo 11 djece, koja su potom zbrinuta u bolnici, inspekcija je zatvorila objekat, a vlasnik je najavio kako će obustaviti rad.

Nakon što je objekat otpečaćen, to bi se navodno moglo promijeniti.