Sastanku su osim članova Vlade KS prisustvovali predstavnici UNDP-a, koji je sad postao dio priče o projektiranju i formiranju izolatorija, te Opće bolnice u čijoj neposrednoj blizini treba biti formiran izolatorij.

VEZANI TEKST - Borba sa COVID-19 u sjeni izborne kampanje, šta se desilo sa obećanjima iz Opće bolnice?

Međutim, umjesto dogovora sastanak je prolongiran za ponedjeljak, budući da se nije mogla naći "zajednička riječ" sa rukovodstvom Opće bolnice o tome koliko će to sve koštati i koliko vremena će trebati za uspostavu izolatorija.

Zgrada u krugu Opće bolnice (prostor bivše garnizone ambulante), u kojoj je planiran izolatorij, kako je ranije saopćeno iz Vlade KS dobro je projektovana i nema problema sa konstrukcijom. Međutim, taj objekat je potrebno prilagoditi po standardima, kako bi zadovoljio određene higijenske i zdravstvene uvjete.

Otvaranje objekta u sklopu Studnetskih domova na Bjelavama, koji je planiran kao privremeni izolatorij za pacijente s blažom i srednje teškom kliničkom slikom, i dalje je upitno zbog nepostizanja dogovora pod čijom ingerencijom će taj izolatorij raditi. Radi se o prostoru koji je već spreman za prijem pacijenata. 

Iako je predloženo da njime upravlja Opća bolnica, s obzirom na to da se radi o "kantonalnom izolatoriju", menadžment te ustanove je odbio prihvatiti tu odgovornost. 

U ovom slučaju svakako ispaštaju građani, budući da je izolatorij u Studentskom domu spreman, ali rukovodstvo Opće bolnice ne želi preuzeti obavezu prema njemu, dok pripreme objekta u sklopu Opće bolnice iziskuju dodatno vrijeme i novac.

U nezvaničnim razgovorima sa izvorima u Vladi Kantona Sarajevo, rečeno nam je kako su već "na rubu živaca" zbog odnosa Opće bolnice spram ovog pitanja.