Naime, prošle je sedmice u tim školama nastavni sat, umjesto 45 trajao 30 minuta, a razlog su bile hladne školske prostorije zbog niskih temperatura te činjenice da je grijna sezona u tom gradu počela u petak, 15. oktobra.

- Bili smo prinuđeni reagirati zbog zaštite zdravlja đaka i osoblja škola te smo u tim školama bili skratili nastavni sat za 15 minuta. Sve zeničke škole, koje su na sistemu gradskog daljinskog grijanja, od jutros su ponovo u ustaljenom režimu rada te i u njima sat traje 45 minuta. Još sredinom prošle sedmice centralna OŠ "Ćamil Sijarić" u Nemili, koja je priključena na sistem daljinskog grijanja u tom naselju, vratila se ustaljenom režimu nastave pa je u toj školi sat trajao 45 minuta - napominje ministar Kozlić.

U pet osnovnih škola Zeničko-dobojskog kantona, dodao je, još je u toku zamjena kotlovnica te njihov prelazak sa ugljena na pelet.

- Radi se o po jednoj školi u Zenici, Zavidovićima, Tešnju, Kaknju i Visokom. Direktorima je ostavljena mogućnost da procijene, u skladu s temperaturama u učionicama, da li da skrate sat na 30 minuta ili organiziraju online nastavu - kaže Kozlić.