Prema podacima Odjeljenja za privredu i razvoj Srebrenice na području ove općine aktivno radi 88 malih poslovnih subjekata, što je za pet manje u odnosu na 2018. godinu.

Sa radom u 2018. godini počela su 22 mala poslovna subjekta ili radnje raznih profila, a odjavljeno ih je 23 i još 16 privremeno, dok su u 2017. godini otvorene 23, a trajno odjavljeno 27 radnji i četiri su privremeno odjavljene.

U 2016. godini na području ove općine odjavljeno je 40, a registrovano 29 radnji, odnosno malih poslovnih subjekata.

Iz ovih podataka vidljiva je kontinuirana tendencija smanjenja broja radnji i malih biznisa što je posljedica konstantnog smanjenja broja stanovnika u Srebrenici, a time i broja kupaca i korisnika određenih vrsta usluga što dovodi do nerentabilnosti u poslovanju i zatvaranja.

Srebrenica je u posljednjih nekoliko godina ostala bez pekare, mesare, zelenare, prodavnice obuće i odjeće, te nekih zanatskih radnji, a zatvorena je i jedina trafika, a prije više od 13 mjeseci prestala je sa radom autobuska stanica. Smanjen je i broj kladionica.