A od sadašnjih sedam kubova stranaka u Skupštini formirano je sada 11 klubova.

Tako sada Stranka demokratske akcije umjesto jednog kluba ima četiri, sa po tri zastupnika, s tim da jedan klub čine dva zastupnika SDA i Fahrudin Pecikoza, zastupnik SBB-a. Zatim DF ima jedan klub sa tri zastupnika kao i SBB.

I Narod i pravda je od jednog kluba napravila dva sa po tri zastupnika, dok SDP i Naša stranka imaju po jedan, s tim da klub Naše stranke ima četiri zastupnika, a jedan je i klub nezavisnih zastupnika. Još nije poznato kojem klubu će se prikloniti Jasna Duraković koja je istupila iz SBB-a.

Narandžastom bojom su označena imena šefova klubova

U rukovodstvu Skupštine sada SDA ima dva predstavnika, Mirzu Čelika i Smiljanu Viteškić. A u rukovodstvu Skupštine su i zastupnici Naše stranke Vibor Handžić i Danijela Kristić iz Naroda i Pravde.

Do sada je u Kolegiju Skupštine sjedilo sedam zastupnika, četiri člana rukovodstva Skupštine i sekretar, a od sada će u Kolegiju biti njih 15, 11 zastupnika, predsjednika klubova, rukovodstvo Skupštine i sekretar Skupštine.

Novu većinu sada čine Mahir Dević, Aljoša Čampara, Jasmina Biščević-Tokić, Mirza Čelik, Azra Hasagić, Hamed Aljović, Sabahudin Delalić, Admela Hodžić, Samra Ćosović-Hajdarević, Smiljana Viteškić, Zvonko Marić, Bilsena Šahman, Dževad Poturak, Bibija Kerla, Sead Milavica, Senad Hasanović, Fahrudin Pecikoza i Haris Pleho.

Opoziciju će u Skupštini KS činiti Elmedin Konaković, Arijana Memić, Amel Mekić, Elvedin Okerić, Vedran Jakupović, Jasna Duraković, Danijela Kristić, Vibor Handžić, Neira Dizdarević, Vildana Bešlija, Elvis Vreto, Damir Nikšić, Damir Marjanović, Amra Junuzović-Kaljić, Igor Stojanović, Samir Suljević i Segmedina Srna-Bajramović.