Imajući u vidu težak ekonomsko socijalni položaj boraca i njihovih porodica i nedovoljnu brigu društva za njihove brojne probleme i potrebe, Općina Centar Sarajevo u okviru kontinuirane brige o boračkoj populaciji, najzaslužnijoj za današnju slobodnu i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu, dugi niz godina redovno iz svog budžeta izdvaja značajna sredstva kako bi im pružila potporu i razne vrste pomoći, saopćeno je iz ove općine. 

Tako je u općinskom budžetu za 2020. godinu za tu namjenu osigurano više od 700 hiljada konvertibilnih maraka. Pri tome za finansiranje projekata i programa boračkih udruženja izdvojeno je oko 360 hiljada maraka, a ta sredstva se raspoređuju putem Komisije Općinskog vijeća za boračka pitanja i to na osnovu javnog poziva.

Za jednokratne novčane pomoći ratnim vojnim invalidima, porodicama šehida i poginulih boraca i demobilisanim borcima izdvojeno je 170 hiljada konvertibilnih maraka, s ciljem ublažavanja posljedica teškog ekonomsko socijalnog položaja pripadnika boračke populacije kojima je neophodna socijalna, zdravstvena i druge vrste pomoći. Dodatnih 20 hiljada maraka je izdvojeno za jednokratne novčane pomoći borcima i njihovim porodicama povodom značajnijih datuma, te vjerskih i državnih praznika.

Za finansiranje i sufinansiranje najboljih poslovnih projekata sredstvima budžeta Općine Centar Sarajevo namijenjenih razvoju preduzetništva i zapošljavanju djece šehida i poginulih boraca i djece ratnih vojnih invalida izdvojeno je 40.000 KM.

I ove godine je u budžetu obezbijeđeno 75 hiljada maraka za kontinuirani projekt Općine kojim se osiguravaju dodatna mjesečna primanja za ratne vojne invalide, korisnike prava na tuđu njegu i pomoć, a u skladu sa utvrđenim kriterijima Službe za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti. Uz to, planirano je i 7.000 KM kao finansijska podrška za ugradnju ručnih komandi u putničkim automobilima koje Vlada Federacije BiH dodjeljuje ratnim vojnim invalidima sa 100% invaliditetom.

Za aktivnosti i organizaciju manifestacija obilježavanja datuma i godišnjica od značaja za Općinu Centar, kao i za održavanje spomen-obilježja na području središnje gradske općine u budžetu je obezbijeđeno oko 44 hiljade konvertibilnih maraka.

Izdvojeno je i 35.000 maraka za participiranje u projektima Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo i fondova Kantona Sarajevo, stoji u saopćenju Općine Centar.