Tako barem tvrde čitatelji Faktora, koji su našoj redakciji dostavili posljednje izvode, uz koje su dobili i obavještenje Raiffeisen banke o izmjeni visine mjesečnih naknada za vođenje računa i naknada za pakete računa.

Tako je, primjera radi, visina naknade za Comfort paket u februaru mjesecu iznosila 18.90 KM, dok je u martu ta naknada povećana na 23,90 KM.

Naknada za vođenje transakcijskog, deviznog i nerezidentnog računa je sa 10 KM mjesečno povećana na 19.90 KM mjesečno.Slična povećanja su, tvrde čitatelji, uvele i ostale banke. Predsjednik Udruženja banaka BiH Berislav Kutle je u razgovoru za Faktor kazao da ne raspolaže informacijama o rastu naknada.

- Sumnjam da je to tačno i da bi neka banka sad poskupila usluge. Ni u kom slučaju im ne bi bilo pametno – kazao je Kutle.

Fotografije posljednjih izvoda, međutim, sugeriraju da je do povećanja ipak došlo.

Ranije je, podsjetit ćemo, na sastanku predstavnika Vlade FBiH, Udruženja poslodavaca, Agencije za bankarstvo FBiH i banaka donesen zaključak da se omogući moratorij, odnosno odgoda plaćanja rata kredita za pravna i sva fizička lica.

Međutim, naknadno je Agencija za bankarstvo FBiH donijela odluku prema kojoj je bankama ostavljen prostor da one procjenjuju kome će dozvoliti korištenje tog moratorija.