Potrošačke cijene u Federaciji BiH su u augustu 2022. godine u prosjeku porasle za 0,1 posto u odnosu na juli.

Cijene su porasle u odjeljcima: namještaj, kućni uređaji i redovno održavanje kuće za 1,9%, restorani i hoteli za 1,3%, hrana i bezalkoholna pića za 1,1%, rekreacija i kultura za 1,0%, stanovanje, voda, električna energija, plin i drugi energenti za 0,9%, ostala dobra i usluge za 0,4%, obrazovanje za 0,2% i zdravstvo za 0,1%.

Cijene su pale u odjeljcima: prijevoz za 3,8% i odjeća i obuća za 2,0%. U ostalim odjeljcima u prosjeku, cijene se nisu mijenjale, podaci su Zavoda za statistiku FBiH.