Na dane praznika poslodavci, ustanove, organi uprave i druge pravne osobe ne rade.

Kako se navodi u saopćenju, Zakonom o praznicima (Službeni list SFRJ, broj: 6/73), koji se na osnovu Uredbe sa zakonskom snagom o preuzimanju i primjenjivanju saveznih zakona (Službeni list RBiH, broj: 2/92), odnosno Zakona o potvrđivanju uredbi sa zakonskom snagom (Službeni list RBiH broj: 13/94), primjenjuje kao federalni zakon, propisano je da je Nova godina praznik i da se obilježava dva dana, 1. i 2. januara, saopćeno je iz ovog ministarstva.