- Vakcine se nalaze u skladištima dobavljača i Instituta, a bit će uništene u skladu sa Pravilnikom o uništavanju medicinskog otpada, nakon što je u Institutu za javno zdravstvo RS-a okončana procedura javne nabavke za usluge preuzimanja, skladištenja i konačnog zbrinjavanja medicinskog, hemijskog i farmaceutskog otpada – navode u ovom Institutu.

Dodaju da, prema potpisanom sporazumu, pored ostalih ugovorenih usluga, cijena za preuzimanje, skladištenje i konačno zbrinjavanje vakcina kojima je istekao rok trajanja, iznosi 3,90 KM po kilogramu.