Rast prometa zabilježen je u trgovini na veliko u iznosu od 6,5 posto, trgovini na malo u iznosu od 10,2 dok je u trgovini na veliko i malo motornim vozilima i motociklima rast prometa iznosio 19 posto.

Najveći rast prometa ostvaren je u djelatnosti trgovina motociklima, dijelovima i priborom za motocikle te održavanje i
popravak motocikala u iznosu od 44,3 posto, dok je najveći pad prometa ostvaren u djelatnosti trgovina na malo proizvodima
za kulturu i rekreaciju u specijaliziranim prodavnicama u iznosu od 15,8, podaci su Agencije za statistiku BiH.

Indeks prometa distributivne trgovine u BiH u trećem kvartalu 2020. godine ostvario je rast od 9,7 posto u odnosu na baznu
(2015) godinu. Rast indeksa prometa ostvaren je u trgovini na veliko i malo motornim vozilima i motociklima za 23,8 posto,
trgovini na malo 12, dok je u trgovini na veliko rast prometa iznosio 7 posto u odnosu na baznu (2015) godinu.

Ukupan promet distributivne trgovine u BiH, kalendarski prilagođen, u trećem kvartalu 2020. godine zabilježio je pad u
iznosu od 10,7 posto u odnosu na isti kvartal 2019. godine. Pad prometa ostvaren je u trgovini na veliko i malo
motornim vozilima i motociklima od 14,7 posto, trgovini na veliko od 9,5, te u trgovini na malo u iznosu od 11,7 posto.
Najveći rast prometa ostvaren je u djelatnosti trgovina motociklima, dijelovima i priborom za motocikle te održavanje i
popravak motocikala u iznosu od 104, dok je najveći pad zabilježen u djelatnosti trgovina na malo motornim gorivima
u specijaliziranim prodavnicama u iznosu od 29,8 posto.