Price poručuje kako sankcije ostaju jedan od najvažnijih, ali ne i jedini alat koji će SAD koristiti na Balkanu, dok će se istovremeno raditi na sprječavanju širenja utjecaja dvije pomenute svjetske sile u našem regionu za koji SAD smatraju da je veoma važan.

- Jedan od naših ciljeva kada je Zapadni Balkan u pitanju je rad sa vladama i radnim ljudima u regionu na ciljanju, uklanjanju i iskorjenjivanju korupcije. A sankcije su jedan važan alat za to. Najavili smo i Ministarstvo finansija je objavilo sankcije protiv glavnog državnog tužioca koji je učestvovao u korupcijskim djelima. Mi smo dali informacije u toj izjavi. Trezor može imati dodatne informacije u vezi sa osnovom za to imenovanje. A sankcije će ostati važno oruđe – jedno važno sredstvo, ne jedino važno oruđe, ali jedno važno sredstvo – kada je u pitanju region i u pitanju je naš cilj, cilj koji dijelimo s vladama i ljudima u regiji navijanja van korupcije - rekao je Price.

VEZANI TEKST - Državna tužiteljica Diana Kajmaković na crnoj listi SAD-a

Govoreći o utjecajima stranih sila na Zapadni Balkan, kazao je kako "nema sumnje da je to dinamičan region koji je privlačan zemljama širom svijeta".

- To je privlačno iz različitih razloga i za NR Kinu i za Rusiju. Vjerujemo, a to je poenta koju smo iznijeli i javno i u našim privatnim angažmanima sa zemljama Zapadnog Balkana, da naši zajednički interesi i naše zajedničke vrijednosti čine predikat za odnos koji je na mnogo načina jedinstven i različit od vizije odnosa koji bi Rusija ili NR Kina imali za region. Dakle, bilo da je u pitanju razvoj, bilo da je u pitanju bezbednost, da li je u pitanju ekonomija, bilo da je u pitanju humanitarna pomoć, mi smo jasno stavili do znanja našu želju da budemo partner zemljama Zapadnog Balkana i da imamo i jedno i drugo implicitno – a u nekim slučajevima, eksplicitno – također vrlo jasno šta – partnerstvo koje donosimo razlikuje se od odnosa koje bi zemlje poput dvije koje ste spomenule željele da imaju u regionu - kazao je Price.

Ured za kontrolu imovine stranaca američkog Ministarstva finansija (OFAC) stavio je na crnu listu tužiteljicu Tužilaštva Bosne i Hercegovine Dianu Kajmaković.

- Diana Kajmaković flagrantan je primjer korumpiranog državnog tužioca BiH, povezanog sa kriminalnim organizacijama. Kao dio širih aktivnosti na suzbijanju organizovanog kriminala i trgovine narkoticima u BiH, istražioci su analizirali privatnu komunikaciju vođenu posredstvom kriptovanih aplikacija za razmjenu poruka. Kriminalci koji su koristili ovaj kanal komunikacija spominjali su Kajmaković, koja je radila na nekim od istraga u vezi sa ovim aktivnostima.

Kao podršku trgovcima narkoticima i drugim kriminalcima, Kajmaković je pomagala prikrivanju dokaza, sprečavanju krivičnog gonjenja, te je na druge načine pomagala nezakonite aktivnosti u zamjenu za ličnu korist. Također je pokušala blokirati istragu u vezi sa pojedincima iz kriminalnog miljea sa kojima je očigledno sarađivala - dodaje se u saopćenju.

Kajmaković je danas uvrštena na listu u skladu sa Izvršnom uredbom 14033 zbog odgovornosti za ili saučesništvo, zbog direktnog ili indirektnog učešća u aktivnostima ili politikama koje podrivaju demokratske procese ili institucije na Zapadnom Balkanu. Pored toga, Kajmaković je uvrštena na listu u skladu za Izvršnom odredbom 14033 i zbog odgovornosti za ili saučesništvo, zbog direktnog ili indirektnog učešća u korupciji na Zapadnom Balkanu - navodi se u saopćenju Ministarstva finansija SAD-e.