Od 13.681.000 KM, koliko je iznosio budžet Tužilaštva BiH, na plaće 220 zaposlenih je u 2018. godini potrošeno čak 10.698.179 KM.

Pokazuje to novi Izvještaj o obavljenoj finansijskoj reviziji Tužilaštva BiH za 2018. godinu, prema kojem je na naknade zaposlenih u 2018. godini potrošeno još 556.479 KM. Uposlenici institucije kojom rukovodi glavna tužiteljica Gordana Tadić u prošloj su godini na putovanja potrošili 274.760 KM, dok je, poređenja radi, na ekshumacije potrošeno 238.664 KM.

Pored navedenog iznosa sredstava potrošenih na plaće i naknade zaposlenika, još 855.833 KM je po toj osnovi isplaćeno iz IPA projekata za 35 zaposlenih.

Državni revizori su utvrdili da radna mjesta definirana Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji se razvrstavaju bez definiranih kriterija, što u određenim slučajevima ima za posljedicu da rukovodilac odjela prima plaću po jednom, a ostali zaposleni u istom odjelu po drugom zakonu, ili da u okviru istog odjela jedan zaposlenik prima plaću po jednom, a drugi zaposlenik po drugom zakonu.

Od ukupnog iznosa utrošenog na naknade troškova zaposlenih (556.479 KM), na prijevoz na posao i sa posla je potrošeno 57.985 KM, topli obrok 86.934 KM, regres za godišnji odmor 232.607 KM, otpremnine zbog odlaska u penziju 9.159 KM, jubilarne nagrade 10.475 KM, pomoć u slučaju smrti 15.084 KM, pomoć u slučaju teže invalidnosti 5.028 KM i poreze i doprinose na naknade 139.207KM.

U 2018. godini je na neodređeno vrijeme u Tužilaštvo BiH primljeno 13 zaposlenih, od kojih je osam prethodnih godina bilo angažirano temeljem ugovora o radu na određeno vrijeme. Na određeno vrijeme tokom 2018. godine angažirano je 47 izvršilaca, od kojih je 35 zaposleno na IPA projektima. Za određeni broj zaposlenih na određeno vrijeme izvršen je, utvrdili su revizori, prijem bez raspisivanja javnog oglasa.

- Zapošljavanju osoblja na određeno vrijeme treba prethoditi raspisivanje javnog oglasa kako bi se osigurala transparentnost samog procesa zapošljavanja i dosljedna primjena propisa koji reguliraju predmetnu oblast, bez obzira na to da li se radi o zapošljavanju u okviru sistematizovanih radnih mjesta Tužilaštva ili u okviru projekata – navodi se u preporuci Ureda za reviziju institucija BiH.

Dva zaposlenika Tužilaštva BiH su, piše u Izvještaju, suspendirana.