Njihovu izjavu prenosimo u cijelosti:

Kao što je poznato, Turska je prva zemlja koja je ratificirala konvenciju Vijeća Evrope usvojenu u Istanbulu, pokazujući snažnu posvećenost žene u borbi protiv svih oblika nasilja u zaštiti i statusu žena u društvu.

Istanbulska konvencija koja je u startu imala za cilj potporu o jačanju prava žena iskorištena je za manipuliciju od dijela društva koji zagovara prihvaćanje homoseksualnosti koja nije u skladu sa društvenim i porodičnim vrijednostima u Turskoj. Odluka o povučenju sporazuma u Turskoj temelji se na ovim razlozima.

Turska nije jedina zemlja koja je ozbiljno zabrinuta zbog Istanbulske konvencije. Šest članica Evropske unije (Bugarska, Mađarska, Češka, Latvija, Litvanija i Slovačka) nisu ratificirale Istanbulsku konvenciju. Poljska je također poduzela korake za povlačenje iz konvencije, pozivajući se na pokušaj homoseksualnih grupa da nametnu svoje ideje društvu u cjelini.

Odluka Republike Turske povučenjem iz Istanbulske konvencije ni na koji način ne znači da se "kompromitovala u zaštiti žena". Turska, čak i ako istupi iz sporazuma, nikada neće odustati od borbe protiv nasilja u porodici.

Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdoğan je naglasio da će Turska nastaviti da štiti sigurnost i prava svih žena i istakao je da će borba protiv nasilja nad ženama biti na vrhu vladinog dnevnog reda po principu nulte tolerancije.

Turska je do sada poduzela mnogo konkretnih koraka za podršku i poboljšanje prava žena, a ti mehanizmi su i dalje na snazi. U Turskoj će se provesti nove reforme u borbi protiv nasilja nad ženama. Turska će se usredotočiti na tadašnje društvo koje će odgovoriti na potrebe svih institucija i organizacija, a mjere će ojačati rad koje će se u tu svrhu provoditi. Ovaj pravni mehanizam nalazi se u Ustavu Republike Turske, kao i u Građanskom zakonu, zatim u Krivičnom zakonu i Zakonu br. 6284 o zaštiti porodice i sprečavanju nasilja nad ženama. Turska je također potpisnica Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW).

Ne treba zaboraviti da povlačenje Turske iz Istanbulske konvencije nema nikakav utjecaj na sprovođenje čvrstih, efikasnih i stvarnih mjera i zakona na polju borbe protiv nasilja nad ženama koje su osmišljeni, podržani i sprovedeni od strane vlade predsjednika Erdoğana.

Turska će poduzeti daljnje korake za poboljšanje efikasnosti postojećih mjera protiv nasilja u porodici i nasilja nad ženama u kontekstu Akcionog plana za ljudska prava najavljenog početkom marta, saopćila je Ambasada Turske u BiH.