U prosjeku, bolničko liječenje oboljelih od koronavirusa po pacijentu košta oko 4.000 КM. Potvrđeno je to danas u Fondu zdravstvenog osiguranja RS-a.

U zavisnosti od težine kliničke slike, za oboljele od koronavirusa koji su zbrinuti u jednicama intezivne njege uz upotrebu respiratora, po pacijentu, Fond ovu uslugu bolnicama plaća u iznosu od 30.330 КM, od prijema do otpusta iz bolnice.

- Za pacijente koji zahtijevaju povremenu upotrebu kiseoničke maske i klasifikuju se kao pacijenti sa težom kliničkom slikom, FZORS plaća 2.270 КM, a za pacijente sa najblažom kliničkom slikom 1.260 КM. Troškove zdravstvene zaštite za oboljele od koronavirusa u potpunosti snosi Fond jer su oboljeli oslobođeni plaćanja participacije za sve usluge iz obaveznog zdravstvenog osiguranja - poručeno je iz FZORS. 

Pored bolničkog liječenja, oboljeli od koronavirusa ne plaćaju participaciju ni za druge usluge i prava iz zdravstvenog osiguranja, poput prava koja ostvaruju u domovima zdravlja, za lijekove koji se nalaze na našim listama, kao i za pulmološku rehabilitaciju nakon bolničkog liječenja i drugo. 

Također, na osnovu uredbe predsjednika RS-a, kao i odluke Fonda zdravstvenog osiguranja, sve dok traje vanredna situacija izazvana pandemijom, Fond snosi troškove zdravstvene zaštite u javnim zdravstvenim ustanovama i za građane RS-a koji nisu osigurani, a sredstva osigurava Vlada. 

U prošloj godini, od početka pandemije, trošak zdravstvene zaštite neosiguranih građana iznosio je 31,4 miliona KM.