Iz tog preduzeća naglašavaju da prema Uredbi o općim uvjetima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije, termoenergetska postrojenja i instalacije davaoca usluge i korisnika usluge treba da budu pogonski spremni od 20. septembra do 15. maja.

Sezona grijanja počinje nakon što se prethodna dva uzastopna dana utvrdi srednja dnevna temperatura vanjskog zraka zraka od 12 stepeni ili niža, a prema podacima nadležne meteorološke službe, i to najkasnije 15. oktobra.

Sezona grijanja završava nakon što se prethodna dva uzastopna dana utvrdi srednja dnevna temperatura vanjskog zraka viša od 12 stepeni, a prema podacima nadležne meteorološke službe, i to najranije 15. aprila naredne godine, pojašnjavaju iz KJKP Toplane-Sarajevo. 

Na toplifikacionom sistemu Toplane-Sarajevo Sarajevo evidentirano je 52.912 aktivnih korisnika usluge.