Udruženje Ženski interaktivni ruralni centar djeluje od 1997. godine sa sjedištem u Istočnom Sarajevu i ima 120 članica. Među brojnim aktivnostima udruženja je i projekt da se tradicionalni, ručno rađeni sarajevsko-romanijski priglavak uvrsti na listu nematerijalne baštine UNESCO-a.

Cilj prve faze projekta "Jedno klupko sreće" je jačanje ekonomskog položaja žena, oživljavanje tradicije ručne izrade predmeta od vune i izrada autohtonog priglavka s prepoznatljivim motivima i ornamentima sarajevsko-romanijskog kraja.

Predsjednica Udruženja Ženski interaktivni ruralni centar Milena Regoje je istakla da će projekt doprinijeti članicama udruženja, ali i drugima. Regoje je naglasila da su korišteni motivi autohtoni za ovu regiju te da nastavljaju raditi na uvrštavanju priglavka na svjetsku listu nematerijalne kulturne baštine UNESCO-a.

Koordinator TIKA-e za Bosnu i Hercegovinu Muhammed Unal je istakao da je projekt veoma bitan sa aspekta prezentiranja autohtonog kulturnog naslijeđa sarajevsko-romanijskog kraja, ali i sa aspekta stvaranja ekonomske vrijednosti, te je izrazio zadovoljstvo učešćem i podrškom ovakvom vidu aktivnosti.