Ocijenila je da će se pandemija koronavirusa i smanjen kapacitet rada Tužilaštva BiH najviše odraziti na predmete ratnih zločina i predmete ekshumacija. Tadić je izjavila da bi u narednom periodu trebalo riješiti pitanje revidirane strategije za procesuiranje predmeta ratnih zločina da bi sustigli ono što je izgubljeno u prethodna dva i po mjeseca i zbog neusvajanja ovog dokumenta.

Tužilaštvo BiH, naglasila je, radilo je u vrijeme pandemije, ali smanjenim kapacitetom.

- Podignute su četiri optužnice za borbu protiv terorizma, imali smo u dežurstvima mnogo predmeta krijumčarenja ljudi, zatim pitanje graničnih policajaca... Dakle, mi smo morali raditi kao u punom kapacitetu – dodala je Tadić.

Istakla je da je Tužilaštvo BiH bilo posvećeno radu na predmetima koji se odnose na zdravlje i život ljudi, te dodala da u svom radu poštuje sve mjere opreza propisane od nadležnih organa i Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV).  

- Moram reći da je Tužilaštvo BiH u prošlom periodu radilo i radi na predmetima koji se odnose na javne nabavke i sve što je moglo ugroziti zdravlje i život ljudi u BiH za vrijeme epidemije i sada. Mi imamo otvorenih predmeta na kojima radimo, pratili smo i svu tu situaciju i evidentirali nastojeći da vidimo kako će se dalje situacija odvijati. Dakle, Tužilaštvo BiH je bilo posvećeno radu na predmetima koji se odnose na zdravlje i život ljudi, a posebno rigorozno prema onima koji su iskorištavali novac građana BiH – dodala je Tadić.