Kako se dalje navodi, obveznici uplate doprinosa koji, zbog kontinuiteta redovnih uplata, ostvaruju pravo na ovjeru na duži vremenski period (tri mjeseca), kao i druge kategorije lica koje imaju pravo na duži period ovjere (primjera radi, penzioneri) navedeno pravo nastavit će i dalje koristiti.

Iz Zavoda ističu da se građani za sve dodatne informacije mogu obratiti u poslovnice Zavoda zdravstvenog osiguranja KS kao i putem e-maila: [email protected]