- Neosporno je da će ova godina biti jedna od težih u poslovanju. Uprava na sve načine pokušava održati stabilnost kompanije, te se nadamo boljim vremenima sa početkom sljedeće godine. Početak 2020. godine bio je jako težak sa pojavom pandemije u poslovanju kao i promjeni navika kod građana kada je u pitanju sam način kupovine. Preduzeće je preuzelo sve potrebne mjere koje su naložene od institucija kako bismo osigurali našim zakupcima i kupcima nesmetani i siguran boravak unutar naših poslovnih jedinica. Finansijski, pandemija nas je uzdrmala kao i cijeli svijet te se nadamo dolaskom vakcina da će situacija biti znatno bolja - kaže Bojan Miškić, v. d. direktora KJKP Tržnice-Pijace Sarajevo.

KJKP Tržnice-Pijace upravlja sa 12 poslovnih jedinica u Kantonu Sarajevo, a u sklopu kojih radi osam zelenih pijaca na Alipašinom Polju, Ilidži, Grbavici, Telali, Markale, Ciglane, Vogošća i Hrasno.

Niti jedna zelena pijaca za sada nije zatvorena jer zajedno sa našim zakupcima nalazimo mogućnosti kako bismo ih zadržali, a samim tim očuvali likvidnost preduzeća, dodaje Miškić i pojašnjava:

- Prema nekim analizama na pijacama je smanjen broj zakupaca za 20 posto. Od rada na pijacama odustaju najugroženije socijalne kategorije građana. To su ljudi koji su zakupljivali tezge na pijacama koji nisu imali ni završenu osnovnu školu kao i romska populacija, a koji zbog potrebnih propisa nisu uspjeli da se registruju u skladu sa propisima izmijenjenog Zakona o unutrašnjoj trgovini FBiH iz 2018. godine, kada su svi koji su radili na pijacama morali registrovati svoju djelatnost i plaćati doprinose na plaću. Zbog toga većina navedenih bivših zakupaca danas trgovinu obavlja na ulicama, trotoarima, trgovima, te je budžet Kantona Sarajevo oštećen za iznos koji su oni uplaćivali kroz zakupe i druge poreze, a mi kao kantonalno preduzeće ostali smo bez zakupnina – pojašnjava Miškić.

Vrijednost prodaje poljoprivrednih proizvoda na pijacama/tržnicama u Federaciji BiH u oktobru 2020. godine iznosila je 1.279.031 marku, što predstavlja smanjenje prodaje za 64.241 KM ili za 4,8 posto u odnosu na oktobar 2019. godine, podaci su Federalnog zavoda za statistiku.