Federalna uprava je spomenuto rješenje, kao drugostepeni organ, donijela 30. maja ove godine. Presudom Kantonalnog suda Zenica koja je donesena 20. oktobra, ukinuto je i prvostepeno rješenje Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i Katastar nekretnina Grada Zenica, Odsjeka za imovinsko-pravne poslove od 17. februara 2022. godine.

- Tim je rješenjem bilo je oglašeno ništavnim rješenje Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i Katastar nekretnina tadašnje Općine Zenica, doneseno 27. marta 2000. godine, dakle više od 20 godina nakon njegovog donošenja, a kojim je u korist JKP "Zenicatrans-prevoz putnika" bilo upisano pravo upravljanja, korištenja i raspolaganja Autobuskom stanicom Zenica. Mi smo željeli da se sve vrati na stanje od 27. marta 2000. godine, odnosno da preduzeće ima pravo upravljanja, korištenja i raspolaganja nad Autobuskom stanicom Zenica - podvukao je Sunulahpašić.

Napominje kako se tužba JKP "Zenicatrans-prevoz putnika" d.d. u stečaju zasnivala na "pobijanju pravnih radnji i ništavnosti notarskog ugovora koji je potpisan 28. juna 2018. godine", a kojim je pravo upravljanja s preduzeća preneseno na Grad Zenicu.

Danas je, dodaje, bila zakazana i glavna rasprava na Općinskom sudu u Zenici po tužbi preduzeća protiv Grada Zenica "radi utvrđivanja ništavnosti, brisanja upisa, pobijanja pravnih radnji" u tom postupku, ali je odgođena za 18. januar 2023. godine, jer sudski vještak ekonomske struke nije dostavio "potpun nalaz i mišljenje".

- Kao što sam i najavio, mi ćemo nastaviti činiti sve da uvećamo stečajnu masu preduzeća, kako bi se namirili svi povjerioci koji su prijavili potraživanja u postupku stečaja - ističe Sunulahpašić.

Osim ovog sudskog postupka, a koji protiv Grada Zenica vodi spomenuto preduzeće, protiv gradonačelnika Zenice Fuada Kasumovića i 10 njegovih saradnika Tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona vodi sudski postupak "zbog počinjenja krivičnih djela udruživanje radi činjenja krivičnih djela, zloupotrebe položaja ili ovlaštenja, prouzrokovanje stečaja, krivotvorenje službene isprave i nesavjestan rad u službi".

Sudski postupak u tom predmetu vodi se pred Kantonalnim sudom u Zenici.