Općinski sud u Sarajevu odredio je za 9. novembar 2021. godine prvu javnu prodaju poslovnog objekta.

Prodaju poslovnog centra Općinski sud vrši na zatjev tražioca izvršenja Sparkasse Bank d.d. Sarajevo, UniCredit Bank d.d. Mostar i Team Consulting d.o.o. Sarajevo, a protiv izvršenika F-Autocentar SA d.o.o. Sarajevo.

Prodaje se ekonomsko dvorište površine 2.469 kvadratnih metara i poslovni objekat F-Autocentar SA površine 1.443 kvadratna metra. Konstatuje se da je ukupna vrijednost predmetnih nekretnina utvrđena na iznos od 5 miliona 577.100 maraka, navodi se u oglasu.