Uposlenici Službe za privredu Općine Stari Grad svakodnevno vrše kontrolu stanja općinskih poslovnih prostora, a o zatečenom stanju informišu Općinski štab civilne zaštite i Službu za opće i inspekcijske poslove. Do sada je na terenu utvrđeno da se, suprotno naredbi Federalnog štaba civilne zaštite o zabrani rada, odvija djelatnost u nekoliko objekata: dva frizerska salona u ulicama Oprkanj i Kovači gdje se sumnja da se djelatnost obavlja iza zatvorenih vrata, dva ugostiteljska objekta u ulici Mula Mustafe Bašeskije, dok je za jedan butik u ulici Sarači utvrđeno da je uklonjena oznaka općinskog poslovnog prostora sa validnim podacima.

Ovakvi postupci određenih zakupaca neće se tolerisati i u sprezi sa svim nadležnim organima bit će oštro sankcionisani, navode iz Općine Stari Grad.

Služba za opće i inspekcijske poslove izvršit će obilazak svih općinskih poslovnih prostora i kontrolisati da li su uklonjene oznake kojima se jasno naznačava da se radi o prostorima u vlasništvu Općine Stari Grad. Onima koji su uklonili oznake bit će naloženo da ih, bez odlaganja, vrate. Svi koji ne postupe prema naloženoj mjeri bit će sankcionisani za neizvršenje naloga općinske inspekcije, za što je propisana kazna od 3.000 KM.
Ova mjera provest će se kako bi bile spriječene sve moguće zloupotrebe jer se sumnja da se uklanjanjem oznake određeni prostori izdaju u podzakup trećim licima što je strogo zabranjeno.

U objektima u kojima inspektori utvrde da se obavlja određena djelatnost, suprotno zabrani rada koju je propisao Federalni štab civilne zaštite, obavijestit će se nadležna tržišna inspekcija i zatražiti hitna reakcija. Od tržišne inspekcije bit će zatraženo da se ovi prekršaji adekvatno sankcionišu, zabrani rad i dostavi povratna informacija Službi za opće i inspekcijske poslove Općine Stari Grad, saopćila je Općina.