Zakonom je propisana i visina naknade za nezaposlene porodilje, a čija isplata ostaje na kantonalnom nivou.

U ovoj godini, u budžetu Federacije BiH za isplatu dječijeg dodatka planirano je 32,5 miliona KM.

U prvoj polovini godine usvojiti zakon 

- Vlada Federacije BiH je predvidjela da zakon stupi na snagu od sredine godine. Dakle, za taj period su planirana sredstva, a što bi značilo da mi moramo u prvom dijelu godine da usvojimo zakon o materijalnoj podršci porodicama sa djecom - rekao nam je Mirsad Zaimović, predsjedavajući Zastupničkog doma Parlamenta FBiH.

Podsjećamo, Vlada FBiH utvrdila je Prijedlog zakona o materijalnoj podršci porodicama sa djecom 2. decembra prošle godine i uputila ga u parlamentarnu proceduru.

Razlog donošenja zakona je što je visina dječijih dodataka različita od kantona do kantona. U pojedinim kantonima djeca godinama nisu dobijala dodatak jer novac za to nije ni bio planiran. Sada dječiji dodatak po kantonima iznosi od 15 KM, preko 25 KM, 35 KM, 45 KM...

Visina osnovnog dječijeg dodatka pod uvjetima propisanim zakonom o materijalnoj podršci porodicama sa djecom iznosi šest posto (59,94 KM) prosječne isplaćene neto plaće u FBiH za prethodnu godinu. Korisnik ima pravo na uvećani dječiji dodatak u iznosu od osam posto (79,92 KM) prosječne isplaćene neto plaće u FBiH ukoliko je dijete bez roditeljskog staranja ili ukoliko mu je nadležna institucija utvrdila invaliditet u procentu od 90 posto ili 100 posto, kao i dijete oboljelo od neke od bolesti koje se, prema propisima iz oblasti zdravstvene zaštite, svrstavaju u kategoriju bolesti većeg socijalno-medicinskog značaja, zaraznih bolesti, bolesti zavisnosti, sistemskih autoimunih bolesti ili neizlječivih ili teže izlječivih bolesti.

Naknade za nezaposlene porodilje blizu 300 KM 

Novčana pomoć nezaposlenoj porodilji isplaćuje se u visini 30 posto (299,7 KM) prosječne isplaćene neto plaće u FBiH za prethodnu godinu i isplaćivat će se 12 mjeseci. Prava na naknadu plaće porodilja u radnom odnosu, za vrijeme odsustva s posla, radi trudnoće, porođaja i njege djeteta nastavit će se isplaćivati u skladu s propisima iz oblasti socijalne i dječije zaštite do početka primjene ovog zakona, nakon čega će se isto posebnim zakonom reintegrirati u sistem prava iz radnog odnosa i socijalnog osiguranja.

VEZANI TEKST - Novalić traži hitno usvajanje Zakona o materijalnoj podršci porodicama s djecom u FBiH

Novac za ostvarivanje prava na dječiji dodatak osigurava se u budžetu FBiH, a novac za ostvarivanje prava na novčanu pomoć nezaposlenoj porodilji u budžetima kantona.

Podsjećanja radi, krajem decembra prošle godine Skupština Kantona Sarajevo usvojila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom kojim će svaka porodilja dobijati mjesečni iznos u visini prosječne plaće u Federaciji BiH, a koja sada iznosi oko 1.000 KM.

Do sada novčana naknada u KS za porodilju u radnom odnosu iznosila je 450 KM, a za nezaposlenu 225 KM.