Sanitarni i inspektori za hranu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS su u toku 2019. godine izvršili ukupno šest inspekcijskih nadzora u JU Studentski centar, koji su bili predviđeni Planom i programom Inspektorata sanitarne, zdravstvene  i farmaceutske inspekcije i inspekcije za hranu, kazali su za Faktor.

Niti jedan od provedenih nadzora nije iniciran podnošenjem prijave već u skladu plana i programa rada ove kantonalne institucije.

- Predmet provedenih kontrola u studenskim domovima Nedžarići i Bjelave, između ostalog, bio je nadzor sanitarno-tehničkih i higijenskih uvjeta prostora, opreme i smještaja studenata, nadzor nad zaštitom od zaraznih bolesti, provođenje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, nadzor i kontrola usklađenosti sa važećim zakonskim propisima, sa posebnim fokusom na namirnice koje se uslužuju studentima, sistem samokontrole, provođenje HACCAP procedura, te edukacija i sanitarne knjižice uposlenika – kazala je za Faktor Vildana Brdarić, glasnogovornica Kantonalne inspekcije.

Brdarić je istakla da je zbog nezadovaljavajućih sanitarno-higijenskih uvjeta u dva paviljona na lokalitetu Bjelave rješenjem sanitarnog inspektora zabranjena upotreba zajedničkih sanitarnih čvorova, do otklanjanja nedostataka. 

- Također, zbog utvrđenih nepravilnosti koji se odnose na manja i veća oštećenja plafonskih površina, kao i oštećenja tuš-kabina i vodokotlića, te dotrajalih keramičkih pločica, vanjske i unutrašnje stolarije, poduzete su upravne mjere čije je izvršenje u toku, a što će inspektori pratiti po službenoj dužnosti – ističe Brdarić.

U sektoru ishrane Inspekcija za hranu je izvršila četiri nadzora u objektima na obje lokacije i konstatovala da su oprema i prostorije u kojima se priprema, prerađuje i obrađuje hrana u granicama propisanih minimalno-tehničkih uvjeta, kao i da je sanitarno-higijensko stanje prostorija, uređaja, opreme, pribora i ostalih površina zadovoljavajuće.

- Sirovine i hrana zadovoljavale su odredbe propisa o hrani, koja se drže u adekvatnim uvjetima uz propisno održavanje hladnog i toplog lanca. Na obje lokacije se, u sklopu sistema samokontrole, provode redovne laboratorijske analize zdravstvene ispravnosti uzoraka hrane i briseva,  a provjerom izvještaja o ispitivanju utvrđeno je da nije bilo odstupanja u pogledu važećih mikrobioloških kriterija. Dokumentacija i evedincije u skladu s uspostavljenim postupcima koji su zasnovani na HACCP principima su, također, ažurni – pojašnjava Brdarić.

Iz Inspekcije, također, dodaju da su u sklopu inspekcijskih nadzora uzeti i službeni uzorci hrane i briseva na laboratorijsku analizu zdravstvene ispravnosti i mikrobiološke čistoće, kojom su dobijeni zadovoljavajući rezultati.

Podsjećamo, studenti koji borave u studentskim domovima JU Studentski centar Sarajevo žale se na loše uvjete u kojima borave, a upravo to je bio jedan od povoda za organizovanje protesta kojim su željeli izraziti svoje nezadovoljstvo. 

VEZANI TEKST: Sarajevski studentski domovi: Nije se krečilo, u kuhinju curi voda i fekalije

VEZANI TEKST: Studentski protest ispred doma u Nedžarićima: Živimo u nehumanim uvjetima