MUP RS-a dostavio je Narodnoj skupštini RS-a, a na zahtjev Kluba SDS-a, informaciju o stanju sigurnosti u ovom entitetu u 2018. godini i prva četiri mjeseca ove godine, a o čemu će rasprava, odlukom skupštinskog kolegija, biti zatvorena za javnost. Ova tačka naći će se na predstojećoj sjednici entitetskog parlamenta koja počinje 11. juna.

Na kraju izvještaja se zaključuje da je stanje u oblasti kriminaliteta, kao i borbe protiv terorizma u RS-u "zadovoljavajuće", ali ističe i nekoliko teških slučajeva ubistava koji su potresli RS, a koji su do danas ostali dijelom ili u potpunosti nerasvijetljeni.

Nadležni u MUP-u RS-a ističu da su najveći sigurnosni izazovi za RS – ilegalne migracije, organizovani kriminal, nagli rast zloupotreba informaciono-komunikacionih tehnologija, terorizam i ekstremizam.

- Ono što zabrinjava je činjenica da je organizovani kriminal pronašao svoje uporište u aktuelnoj migrantskoj krizi na način da su organizovane kriminalne organizacije preuzele kontrolu kretanja migranata ka Evropi, organizovanjem njihovog krijumčarenja preko državnih granica do krajnjeg cilja, ostvarujući na taj način ogromnu ekonomsku dobit – navode u MUP-u RS-a.

Izneseni su podaci da je u 2018. godini Ministarstvo sigurnosti BiH, Služba za poslove sa strancima, evidentirala 23.902 nezakonita migranta, a u toku ove godine još 6.991.

- Međutim, stvarni broj ilegalnih migranata koji su u ovom periodu ušli na teritoriju BiH je daleko veći. Za očekivati je nastavak eskalacije migrantske krize, koja bi mogla trajati više godina jer migranti dolaze i iz zemalja u kojima nema ratnih sukoba – ističu u MUP-u.

Navode i da problem predstavlja što migranti nesmetano dolaze do BiH jer ih sve zemlje propuštaju od Grčke, Makedonije, Bugarske, Albanije, Crne Gore i Srbije.

- Na toj ruti BiH je najzapadnija zemlja i graniči se sa Evropskom unijom, odnosno Hrvatskom, koja sve jače kontroliše svoju granicu i ne dozvoljava prolazak u zemlje EU-a. Tako duži boravak u BiH, migrante dovodi u situaciju da se ostajući bez novca, lakše odlučuju za vršenje krivičnih djela, naročito imovinskih – objašnjava se.

Istaknuto je i da je u prva četiri mjeseca ove godine MUP RS-a evidentirao četiri puta više ilegalnih migranata nego u istom periodu lani, kao i podaci o novcu koji je MUP RS-a izdvojio za pojačan angažman zbog ove problematike, te se u sklopu toga ističe i potreba za najavljeno formiranje rezervnog sastava policije RS-a.

- Imajući u vidu opasnost od eskaliranja ilegalnih migracija i nenaziranje skorog okončanja, te u tom slučaju nedovoljne kapacitete za sprečavanje ovog rizika, RS je odlučio da omogući uspostavljanje rezervnog sastava policije stvarajući najprije zakonske pretpostavke – navedeno je u izvještaju MUP-a RS-a.

Kada je u pitanju kriminalitet, naglašeno je da se u periodu od 2014. do 2018. godine, ukupan broj krivičnih djela svake godine smanjivao u prosjeku za 6,5 posto, a da je u 2018. godini bilo najmanje krivičnih djela.

Uporedili su i izvještaj o radu MUP-a Federacije BiH, te je navedeno da je u FBiH u 2018. godini evidentirao duplo više krivičnih djela u odnosu na MUP RS-a, kao i da je MUP RS-a imao rasvijetljenost 82,3 posto, a FMUP 74,4 posto.

Što se tiče ubistava, ocijenjeno je da je od početka 2018. godine do kraja aprila ove godine, u RS-u od ukupnog broja ubistava, počinjeno četiri djela teško ubistvo (dva su izvršena na području PU Banja Luka i dva na području PU Istočno Sarajevo) i jedno ubistvo u Banjoj Luci, "koja su u manjoj ili većoj mjeri uznemirila javnost".

U sklopu toga se navodi da je ubistvo banjalučkog  preduzetnika Slaviše Krunića i njegovog pratioca Žarka Pavlovića, te ranjavanje vozača Gorana Ilića, u potpunosti rasvijetljeno, djelimično rasvijetljeno ubistvo Banjalučanina Damira Ostojića i pokušaj ubistva njegove supruge Sandre Jošić, a spomenuta je i istraga ubistva Davida Dragičevića (21).

- Nastavlja se rad na preduzimanju niza mjera i radnji na prikupljanju i provjeravanju činjenica, kao i prikupljanju dokaza u cilju rasvjetljavanja i razjašnjavanja KD Ubistvo D.D. - saslušanje svjedoka, poligrafisanje, razne vrste vještačenja i drugo, za koje je OJT Banja Luka donijelo Naredbu za pokretanje istrage zbog počinjenog navedenog krivičnog djela – stoji u Izvještaju MUP-a RS-a o stanju sigurnosti u ovom entitetu.