Jučer je Ministarstvo vanjskih poslova BiH, odnosno ministrica Bisera Turkoviću upoznala Ministarstvo sigurnosti BiH sa notom koju je dobila od Ambasade Ruske Federacije. Navedenom notom se traži dozvola ulaska na teritoriju BiH za 24 člana medicinskog tima i pet specijaliziranih vojnih ABHO vozila za dekontaminaciju i dezinfekciju, koji bi na osnovu zahtjeva Dragana Čovića, predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne Skupštine BiH, trebali pružiti pomoć bolnici u Mostaru.

- Navedeno vam dostavljamo na dalje postupanje, u skladu sa vašim nadležnostima - navodi se u aktu MVP-a.

Akt je označen vrlo hitno. Odmah po njegovom prijemu ministri Fahrudin  Radončić i ministar odbrane Sifet Podžić su obavili usmene konsultacije. Ministar Podžić je Radončiću proslijedio i prvu verziju mišljenja Ministarstva odbrane. To je mišljenje nešto kasnije, u izmijenjenoj tekstulanoj formi, ali potpuno istog značenja da je u pitanju vojna formacija i da se o tome jedino može izjasniti Predsjedništvo BiH, upućeno prema Ministarstvu vanjskih poslova i prema Ministarstvu sigurnosti BiH.

Već na osnovu prve verzije mišljenja Ministarstva odbrane BiH, Ministarstvo sigurnosti je uputilo akt prema ministrici Turković i sugerisalo joj da se o svemu hitno upozna Predsjedništvo BiH.

Iz Radončičevog pisma ministrici Turković, koje dostavljamo na uvid javnosti, potpuno je jasno da se Ministarstvo sigurnosti BiH nije miješalo u nadležnosti Ministarstva odbrane BiH, jer to, uostalom, nije moguće ni po zakonu.

Ministarstvo sigurnosti BiH je prihvatilo mišljenje Ministarstva odbrane BiH te iz tih razloga nije, kao ovlašteni predlagač kada je prelazak granice u pitanju, ni zatražilo hitnu sjednicu Vijeća ministara BiH. Također, ministar sigurnosti nije dao uputu graničnoj policiji da propusti vojno - sanitetski konvoj na granici, već je sve otišlo u nadležnost Predsjedništva BiH.

Ministrica Turković se kao zamjenica predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH i ministrica vanjskih poslova koja je primila diplomatsku notu, jedina mogla obratiti Predsjedništvu BiH nakon dobijanja odgovora iz Ministarstva odbrane i Ministarstva sigurnosti BiH.

Činjenica da nam je gospođa Turković uputila akt na postupanje i da su oba ministarstva praktično odbila opciju prelaska ruskog vojno - sanitetskog konvoja preko granice BiH, ne govori ni o kakvom izbjegavanju u vršenju naših odgovornosti ili straha od toga, već o našem punom poštivanju institucija BiH, njihovih jasnih zakonskih nadležnosti i odgovornosti.

U prilogu dostavljamo akt ministrice Turković i odgovor ministra Radončića, navodi se u saopćenju.